MEET OUR
ENTREPRENEURS

Giannis
Anastasiou
Frezyderm
Charis
Arvanitis
Spotawheel
Apostolos
Atsalakis
PNOE
Sotiris
Bantas
Centaur Analytics
Alexandros
Chatzieleftheriou
Blueground
Dr. Maria
Chatzou Dunford
Lifebit
Fay
Christodoulou
Miroculus
Alexandros
Christodoulou
CHB
Nicholas
Christodoulou
CHB
Drew
Delis
Orfium
Thomas
Douzis
Ergon
Misha
Esipov
Nova Credit
Steven
Galanis
Cameo
Nicky
Goulimis
Nova Credit
Argyris
Kaninis
Softomotive
Leandros
Karakatsanis
Dust + Cream
Vasilis
Karakatsanis
Dust + Cream
Nikos
Kontos
Raymetrics
Spyros
Magiatis
Workable
Emilios
Markou
Hellas Direct
Chris
Mohoney
Orfium
Nikos
Moraitakis
Workable
Odysseas
Ntotsikas
Think Digital Group
Panos
Paleologos
HotelBrain
George
Palikaras
Metamaterial Technologies, Inc
Alexis
Pantazis
Hellas Direct
John
Papadakis
Pollfish
Panos
Papadiamantis
PNOE
Christos
Papadimitriou
Papadimitriou C.C.
Stavros
Papadopoulos
TileDB
Michael
Petychakis
Orfium
Haris
Pylarinos
Hack The Box
Andreas
Raptopoulos
Matternet
Tasso
Roumeliotis
NumberAI
Marios
Stavropoulos
Softomotive
Vassilis
Stivaktakis
OSeven Telematics
Devon
Townsend
Cameo
John
Tsioris
InstaShop
Gianna
Tzika
KONVA
Periklis
Venieris
Green Cola
Andreas
Vourkos
Pollfish
Rob
Wells
Orfium
Alexandros
Yfantis
Sychem
Copy link
Powered by Social Snap