MEET OUR
ALUMNI

Conno
Christou
Avocarrot
Dimitris
Dimitriadis
Brainbox
Michalis
Gkontas
Forky
George
Makkoulis
Avocarrot
Manolis
Marsellos
Insurance Market
Sotirios
Papantonopoulos
Insurance Market
Petros
Pitsilis
Forky
George
Voulgaroudis
Brainbox