ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην Endeavor ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας www.endeavor.org.gr και μέσω της πλατφόρμας μας Workintech.gr

Υπεύθυνη Επεξεργασίας

Η ελληνική εταιρεία «ENDEAVOR GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (στο εξής «Endeavor») είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι οι τρίτες εταιρείες του δικτύου της Endeavor  στις οποίες η Endeavor μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό σας (το οποίο μας έχετε κοινοποιήσει κατόπιν της εγγραφής σας στην πλατφόρμα μας workintech.gr) για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας ανάλογα με το ιστορικό απασχόλησης σας, θα ενεργούν ως ανεξάρτητοι  υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η Endeavor δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκ μέρους των εταιρειών αυτών επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση του τρόπου με τον οποίο επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οι εν λόγω εταιρείες, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της κάθε εταιρείας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της.

Διεύθυνση: Κούμπαρη αρ. 6, Αθήνα, 10674, Ελλάδα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 122161801000

Α.Φ.Μ.: 997508040

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 74 00 080

e-mails επικοινωνίας: contactgr@endeavor.org & privacy@endeavor.org.gr 

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας, ανά πάσα στιγμή. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr 

Δικαίωμα εναντίωσης:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της Endeavor. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η Endeavor ιδίως όταν:

  1. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  2. Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της Endeavor που επιβάλλει την επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή.

Ειδάλλως έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε εσείς οι ίδιοι τα δεδομένα σας διαμέσου του λογαριασμού σύνδεσης σας στην πλατφόρμα της Endeavor.

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr  

Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις που προβαίνουμε στην επεξεργασία τους με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση, ήτοι το άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ, τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό.

Μπορείτε να δηλώσετε τη σχετική επιθυμία σας με τους ακόλουθους τρόπους:

Δικαίωμα περιορισμού:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr

Δικαίωμα στην φορητότητα:

Στις περιπτώσεις που η Endeavor επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε κάποιον τρίτο που εσείς θα κατονομάσετε. 

Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο σε προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο privacy@endeavor.org.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Αν θεωρείτε ότι η Endeavor επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε, πριν υποβάλετε την καταγγελία σας στην αρμόδια εποπτική αρχή, να απευθυνθείτε πρώτα σε εμάς διαμέσου του privacy@endeavor.org.gr ασκώντας τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω και προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 74 00 080. Εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή κρίνετε ότι δεν ανταποκρινόμαστε με τον τρόπο που θα έπρεπε, έχετε επιπλέον το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr) ή σε τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκείτε με τους προαναφερθέντες τρόπους και όταν η Endeavor ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή η Endeavor θα διαβιβάζει άμεσα κάθε σχετικό αίτημά σας στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας και θα λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας είτε από την Endeavor είτε από τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Σκοποί επεξεργασίας

Α) Φόρμα επικοινωνίας

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν αποστέλλετε μήνυμα επικοινωνίας στην Endeavor μέσω της ιστοσελίδας της, η Endeavor επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω μήνυμα προς τον σκοπό της ικανοποίησης του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο και το e-mail σας. Επεξεργαζόμαστε επίσης τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στο μήνυμά σας.

Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνεστε να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαχείριση του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@endeavor.org.gr.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Endeavor διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 μήνες μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο του μηνύματός σας, εκτός αν υφίστανται νομικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μέχρι την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Β) Απευθείας Εμπορική Προώθηση (μέσω εγγραφής στο Newsletter)

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις μας και για να προωθούμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό αποτελούνται από πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν εσείς εγγράφεστε στο newsletter της ιστοσελίδας μας και μόνο εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας ως προς αυτόν τον σκοπό επεξεργασίας. Επομένως, μέσω της εγγραφής σας στο newsletter μας επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων: όνομα και e-mail.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας. Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσουμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων προσώπων.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@endeavor.org.gr και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αν ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, η Endeavor δε θα είναι πλέον σε θέση να σας αποστέλλει διαφημιστικές προσφορές ή πληροφορίες στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Γ) Προσωπικά στοιχεία και βιογραφικά για την κάλυψη θέσεων εργασίας στην Endeavor

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε περίπτωση που μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό ώστε να αξιολογήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μαζί σας για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται κενές θέσεις εργασίας και εφόσον συγκατατεθείτε, η Endeavor θα διατηρεί το βιογραφικό σας ώστε να σας ενημερώσει σε περίπτωση που προκύψουν στο μέλλον θέσεις εργασίας που ενδέχεται να ταιριάζουν με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα, που μας έχετε αποστείλει, όπως το ονοματεπώνυμο σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό σας, το ιστορικό εργασιακής απασχόλησης σας, στοιχεία εκπαίδευσης και τη διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail) σας. 

Η Endeavor δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς, όταν κάνετε αίτηση για την κάλυψη υφιστάμενης θέσης εργασίας στην Endeavor μέσω αποστολής του βιογραφικού σας είτε μέσω της ιστοσελίδας της Endeavor είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικου ταχυδρομείου (e-mail).

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Στην περίπτωση που κάνετε αίτηση για την κάλυψη υφιστάμενης θέσης εργασίας στην Endeavor, διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι της κάλυψης της θέσης, την οποία αφορούν. Σε περίπτωση που μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για διάστημα 2 ετών μετά την κάλυψη της εν λόγω θέσης. Σε περίπτωση που προσληφθείτε στην εταιρεία μας, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας μέχρι την λήξη της μεταξύ μας σύμβασης και για 6 μήνες μετά από αυτή, εκτός αν υφίστανται νομικοί, φορολογικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρησή του για μεγαλύτερο διάστημα και μέχρι την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνετε κατά το χρονικό σημείο αποστολής του βιογραφικού σημειώματος είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας e-mail στο privacy@endeavor.org.gr.

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή της. Κατόπιν της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας η Endeavor θα σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και θα προβεί σε διαγραφή τους.

Δ) Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες εργασιακής εμπειρίας

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας μας τα προσωπικά στοιχεία σας και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία, θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα προωθούμε στη συνέχεια εμείς σε τρίτες εταιρείες μέλη του δικτύου μας για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων εργασίας. Η Endeavor θα διατηρεί τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες για διάστημα δώδεκα μηνών εντός του οποίου μπορεί να τα αποστέλλει στις ανωτέρω εταιρείες για  την κάλυψη θέσεων εργασίας που ενδέχεται να ταιριάζουν με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα στοιχεία και στις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει συνδεόμενοι στην πλατφόρμα μας, όπως το ονοματεπώνυμο σας, το ιστορικό εργασιακής απασχόλησης σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail) σας και το προφίλ σας στον ιστότοπο www.linkedin.com.

Η Endeavor δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς, όταν συμπληρώνετε εσείς οι ίδιοι τα στοιχεία και τις πληροφορίες σας, ως αναφέρονται ανωτέρω, κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα της Endeavor.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι να ενημερωθούμε ότι έχετε βρει εργασία . Σε καμία περίπτωση δε διατηρούμε τα δεδομένα σας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνετε κατά το χρονικό σημείο εγγραφής σας στην πλατφόρμα μας. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας e-mail στο privacy@endeavor.org.gr.

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή της. Κατόπιν της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας η Endeavor θα σταματήσει τη διαβίβαση των δεδομένων σας στις τρίτες εταιρείες μέλη του δικτύου της.

Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά την εκτέλεση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες μέλη του δικτύου μας που έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Οι  εταιρείας αυτές βρίσκονται αναρτημένες σε λίστα στον ιστότοπό μας, η οποία και θα ανανεώνεται. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ανατρέχετε σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστοτόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Με την χρήση cookies, ο ιστότοπος είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη βέλτιστη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στoν ιστότοπο;

Κατατάσσουμε τα cookies που χρησιμοποιούμε στις παρακάτω κατηγορίες:

Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, αποτελούν απολύτως απαραίτητα cookies που είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου, επιτρέπουν στον χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του ιστοτόπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου.

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστοτόπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστοτόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης / Προσωποποίησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο εξειδικευμένα στον χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστοτόπους που έχει επισκεφθεί ο χρήστης ώστε να καθορίσουμε τα ηλεκτρονικά κανάλια εμπορικής προώθησης που είναι πιο αποτελεσματικά.

3. Δυνατότητα ρύθμισης cookies;

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να ανακαλεί, όποτε το θελήσει, τη συγκατάθεση του ή να εναντιωθεί στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή,  να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies.

4. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Ισχύς της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Endeavor την 22/02/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση και θα είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη και προσβάσιμη στην ιστοσελίδα μας, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των αλλαγών αυτών.

Copy link
Powered by Social Snap