Partner, Big Pi Ventures

Βruno
Βolsens

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πρόκληση για κάθε συμβατικό βιογραφικό: Ο δρ. Bruno Bolsens εκπόνησε διδακτορική διατριβή στον τομέα των Επιστημών Μηχανικού στο πανεπιστήμιο Leuven στο Βέλγιο, και πιο συγκεκριμένα στο ηλεκτρονικά ισχύος και στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Μετά την αποφοίτησή του, το πανεπιστήμιο του ζήτησε να αναλάβει θέση διδάσκοντα στο πανεπιστήμιο, αλλά εκείνος επέλεξε να γίνει συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας στη δική του startup με έδρα το Βέλγιο. Δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του mobile robotics και στα οχήματα αυτόματης οδήγησης. Μετά την εξαγορά της εταιρείας το 2013 από έναν γερμανικό όμιλο με έδρα στη Βαυαρία, ο Bruno διατήρησε τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου τεχνολογίας και ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες των νέων ιδεών αποθήκευσης που βασίζονταν στα mobile robots. Κατόπιν, ήρθε στην Αθήνα με σκοπό την ανάθεση (outsourcing) συγκεκριμένων ρομποτικών εφαρμογών, και άρχισε να ασχολείται με το νέο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα και τους κύριους επενδυτές του. Ο Bruno αποφάσισε να αναλάβει τη θέση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και συνεργάστηκε με εταιρείες τεχνολογίας από όλο τον κόσμο όπως οι Swisslog (Ελβετία), KUKA (Γερμανία), Supratec (Γαλλία), RoboCoaster (Ηνωμένο Βασίλειο) και Tesla (ΗΠΑ). Οι ποικίλες θέσεις που ανέλαβε, το διαφορετικό υπόβαθρο της δουλειάς του, οι διαφορετικές τεχνολογίες και τα ποικίλα δίκτυα με τα οποία ασχολήθηκε είναι ο κύριος λόγος που τώρα έχει θέση εταίρου στη Big Pi Ventures στην Αθήνα και επιβλέπει συμφωνίες με ισχυρό τεχνικό, τεχνολογικό και φυσικό υπόβαθρο στον τομέα της ενέργειας και της ρομποτικής. Η Big Pi Ventures χρηματοδοτείται από την EquiFund, μια οντότητα που δημιουργήθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 2017).

Copy link
Powered by Social Snap