Η Καινοτομία στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Την Πέμπτη, 17 Ιουνίου, τέσσερις κυρίαρχες τράπεζες της Νότιας Ευρώπης συναντήθηκαν για να διερευνήσουν τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στους τομείς της καινοτομίας και του Fintech (χρηματοοικονομική τεχνολογία). Η συζήτηση είχε ως θέμα το ρόλο που διαδραματίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα τοπικά οικοσυστήματα και στον τομέα του Fintech, τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις επενδύσεων και συνεργασιών στις οποίες συμμετέχουν οι τράπεζες, και τι προβλέπουν για το μέλλον του τομέα του Fintech στη Νότια Ευρώπη. Οι τράπεζες BBVA, Intesa Sanpaolo Group, National Bank of Greece & Sella Group εξηγούν για ποιο λόγο είναι εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος ένα δραστήριο δίκτυο που θα διευκολύνει τη συνεργασία των τραπεζών. 

Συμβουλές για την Τραπεζική Συνεργασία στον τομέα του Fintech από τον Γιώργο Στασινόπουλο

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον George Stasinopoulos, New Business Ventures για τις εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες της JP Morgan, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του Fintech, τους ιδρυτές, αλλά και τις startup που έχουν ως βασική επιδίωξή τους να συνεργαστούν με τράπεζες. Ξεκίνησε την εισήγησή του παροτρύνοντας αυτές τις εταιρείες να είναι εξαιρετικά επιλεκτικοί με τον αριθμό των τραπεζών που συνεργάζονται και με την ενέργεια που σπαταλούν σε αυτόν τον τομέα. Οι τράπεζες είναι μεγάλοι σύνθετοι οργανισμοί και η ταχύτητα με την οποία λειτουργεί μια τράπεζα μπορεί να διαφέρει από την ταχύτητα μιας startup. Προτείνει να ξεκινήσουν με μικρές συμπράξεις, και να μην συνεργάζονται με περισσότερες από μία τράπεζες κάθε φορά. Επιπλέον, ένας ιδρυτής θα πρέπει να είναι θετικά διακείμενος σε διαφορετικές μορφές συνεργασίας, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να είναι κανείς πελάτης σε μια τράπεζα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά και η τράπεζα μπορεί να είναι πελάτης της επιχείρησής του. Επισήμανε ότι υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναπτύσσει κανείς από κοινού προγράμματα με μια τράπεζα, καταδείχνοντας ότι δεν υπάρχει μόνο μία εκδοχή στο πώς μπορεί να συμπράξει κανείς με μια τράπεζα στον τομέα του Fintech. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να έχει κανείς ανοιχτό μυαλό και να έχει όλες τις επιλογές κατά νου όταν αξιολογεί συνεργασίες.  

Επιπλέον, έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσει κανείς τις σωστές επαφές μέσα στην τράπεζα. Ο κύριος Στασινόπουλος συμβουλεύει να προσπαθεί να εντοπίζει κανείς τους σωστούς ανθρώπους για συνεργασία, γιατί έτσι ένας ιδρυτής θα καταφέρει να φτάσει στο τμήμα καινοτομίας. Εκεί, θα βρει τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις για το ίδρυμα. Αν καταφέρει να πάει κατευθείαν στην πηγή, θα κερδίσει χρόνο και θα επιταχύνει τη διαδικασία. 

Σκέψεις για τον τομέα του Fintech από κορυφαίες Τράπεζες στη Νότια Ευρώπη

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τους γνωστούς καλεσμένους να μιλούν για την καινοτομία σε σχέση με τον τομέα του Fintech. Ο Σπύρος Αρσένης, επικεφαλής της μονάδας Εταιρικής Καινοτομίας και Ανάπτυξης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μας πληροφορεί ότι η τράπεζα χρηματοδότησε άμεσα και έμμεσα πάνω από εκατό startup και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στην Ελλάδα μετά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνέργεια και την εξωστρέφεια. Ο Andrew Vasko, από το τμήμα Μετασχηματισμού και Καινοτομίας της GBS, πιστεύει ότι οι τράπεζες του μέλλοντος δεν θα είναι ανταγωνιστές. Μάλιστα, αντί να ανταγωνίζονται, θα πρέπει να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Υποστηρίζει ότι δεν έχει σημασία αν μια ιδέα αναπτύσσεται μέσα στην τράπεζα ή έξω από αυτή. Αυτό που έχει σημασία είναι μια καλή ιδέα να ενισχύεται, ανεξάρτητα από από πού προέρχεται. Ομοίως, η κύρια αποστολή της Ainhoa Campo Nieto, επικεφαλής της Open Innovation της BBVA σε όλο τον κόσμο είναι να συνεργαστεί με τον τομέα του Fintech και να δημιουργήσει ένα καινοτόμο οικοσύστημα που επιτρέπει σε όλα τα μέρη να συνδεθούν. Αυτό τους εμπνέει ώστε να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και λύσεις στους πελάτες τους. Τέλος, η Paola Papanicolaou, επικεφαλής της ομάδας καινοτομίας του ομίλου Intesa Sanpaolo Group, μεταξύ άλλων πολλών πρωτοβουλιών, σκοπεύει να βελτιώσει τις υπηρεσίες, τις λειτουργίες και την εμπειρία πελατών του Ομίλου Intesa Sanpaolo ανταποκρινόμενη στις εξωτερικές και εσωτερικές ανάγκες που φέρνουν στο προσκήνιο τα τρέχοντα οικοσυστήματα και οι τάσεις. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή ενός καινοτόμου πάνελ, που θα ψηφιοποιήσει επιτυχώς κάθε βήμα μιας έξυπνης διαδικασίας δανεισμού για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Το Οικοσύστημα του Fintech στην Ελλάδα, στην Ιταλία και την Ισπανία

Στη συνέχεια η συζήτηση ανέδειξε τις σκέψεις των εκπροσώπων της κάθε τράπεζας σχετικά με το τι συμβαίνει στο οικοσύστημα του Fintech στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Ο κύριος Αρσένης επικροτεί τις startup στο οικοσύστημά του καθώς δημιουργούν νέα επιτυχημένα προϊόντα που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών διαδικασιών και επιθυμεί να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Campo Nieto αναγνωρίζει την αργή ανάπτυξη του τομέα και επισημαίνει ότι αυτό που βοήθησε τον τομέα του Fintech να αναπτυχθεί είναι η ανταμοιβή από την ανάπτυξη που σημειώθηκε εντός των χωρών αυτών. Για παράδειγμα, το 2013 υπήρχαν περίπου 15 startups στο χώρο του Fintech, ενώ τώρα λειτουργούν πάνω από 450 startups στην Ισπανία. Επιπλέον, δεν αυξάνεται μόνο ο αριθμός των εταιρειών, αλλά και ο αριθμός των επενδύσεων.  Θεωρεί ότι η πανδημία αποτελεί ευκαιρία για το σύμπαν του Fintech ώστε να ψηφιοποιηθούν προγράμματα με γνώμονα τις νέες ανάγκες, γεγονός που θα οδηγήσει τους πελάτες προς το οικοσύστημα του Fintech και τις καινοτομίες. Η κυρία Παπανικολάου μας πληροφορεί ότι ο όμιλος Intesa Sanpaolo Group έχει ενισχύσει την καινοτομία στην εταιρεία αφιερώνοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και ένα συμβουλευτικό σώμα, που διέπεται από την πεποίθηση ότι μια θετική σχέση ανάμεσα στις startup και τους αντίστοιχους οργανισμούς προάγει μια καινοτόμα νοοτροπία που δημιουργεί νέες τεχνολογίες. 

«Ό,τι είναι δικό μου, μου ανήκει»

Ο κύριος Vasko αναφέρθηκε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του πραγματικού προβλήματος που σχετίζεται με τον πολιτισμικό μετασχηματισμό στον τομέα του Fintech. Υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για τα χρήματα, αλλά για την κουλτούρα και τη νοοτροπία που διέπει τον χρηματοοικονομικό τομέα. Πρόκειται για τη νοοτροπία «ό,τι είναι δικό μου, μού ανήκει», σύμφωνα με την οποία κάποιος παραδέχεται μόνο τις δικές του ιδέες, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να αποδεχτεί τις ιδέες των άλλων. Επομένως, το εμπόδιο που πρέπει να υπερβεί κανείς είναι να καταφέρει να δεχτεί τις ιδέες των άλλων. Και υπογραμμίζει αυτή τη διαδικασία αναλύοντάς τη σε τρία στάδια: να ενισχυθεί η φωνή του οικοσυστήματός μας και να ενθαρρυνθούν άνθρωποι του οικοσυστήματος να συνεργάζονται με εξωτερικούς παράγοντες, να προσφέρουν υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι ανταγωνιστές τους για να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα, που θα τους απομακρύνει από τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης «μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου».

Συνεργασία σε ένα Ανταγωνιστικό Περιβάλλον

Συχνά αναρωτιόμαστε πώς μπορούν οι τράπεζες και οι ομάδες καινοτομίας να συνεργαστούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, και πώς θα διαμορφωθεί αυτή η σχέση στο μέλλον όσον αφορά στις επενδύσεις και τις ευκαιρίες. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στη συζήτηση συμφωνούν ότι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του μετασχηματισμού, και διευκρινίζουν ότι η αλλαγή δεν εξαρτάται πάντα από τις ίδιες. Θα πρέπει να διαμορφωθούν συνέργειες ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς, σε ένα δίκτυο τραπεζών και στην τεχνολογία που θα υποστηρίξουν αυτές τις ιδέες.  

Εταιρείες του τομέα Fintech Συμμετέχουν στη Συζήτηση

Ο Άλεξ Κελαϊδίτης, συνιδρυτής της Flexfin, επικεντρώνεται στον τρόπο που αντιμετώπισε το πρόβλημα των σύνθετων διαδικασιών που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις τους, οι οποίες πολλές φορές εμποδίζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η Flexfin τους προσφέρει μια πρακτική, απλή και διάφανη λύση χρηματοδότησης. Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Flexfin τους προσφέρει χρηματοδότηση και υπηρεσίες διαχείρισης ταμειακών ροών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τη χρήση μιας σύγχρονης και φιλικής προς το χρήστη πλατφόρμας. 

Ο Jose Gomez, CEO στην Sentimer Technologies, μας μίλησε για μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης που βελτιστοποιεί τις συζητήσεις, τις διοχετεύσεις και τις πωλήσεις με τη χρήση  αναλύσεων πελατών (customer analytics). Περιορίζει τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης μιας πλατφόρμας από τους χρήστες και εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη στις Sentimer Technologies μπορεί να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του πελάτη σε κάθε επίπεδο και να φέρουν στην επιφάνεια τους μακροπρόθεσμους λόγους εγκατάλειψης ρωτώντας τον χρήστη επί τόπου. Κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο σε μια εφαρμογή, και τα μοτίβα συμπεριφοράς εξαρτώνται από το περιβάλλον των χρηστών, είτε πρόκειται για πελάτη που θα επιστρέψει είτε όχι, από την ικανότητά τους να διαχειριστούν την τεχνολογία ή τη μάρκα, πόσο θα ασχοληθούν με την ιστοσελίδα, και πότε ακριβώς θα εγκαταλείψουν την ιστοσελίδα. Η πρόσβαση που έχουν σε ειδικούς από την κοινότητα BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) τους επιτρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους με αποτελεσματικό τρόπο. 

Ο Marc Philippo, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων στην ezbob, ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα του δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος του είναι να κάνει την εμπειρία των πελατών όσο το δυνατόν καλύτερη. Για να το πετύχει, διαπίστωσε ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει κάποια κύρια στοιχεία αυτής της διαδικασίας, όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (customer onboarding), τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία με τον πελάτη εντός λεπτών, και τη μεταφορά χρηματικών ποσών γρήγορα και εύκολα. Αυτή η εταιρεία Fintech φιλοδοξεί να αλλάξει το παιχνίδι σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση με τον πελάτη, και να το μεταβάλει σε μια γρήγορη, αποτελεσματική και εύκολη εμπειρία. Η σχέση τους με τον όμιλο Intesa Sanpaolo είναι πολύ επιτυχημένη χάρη στην καθοδήγηση και την υποστήριξη που παρείχαν για τη δημιουργία δωρεάν υπηρεσιών στους πελάτες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την άυλη τεχνολογία ezbob. 

Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός είναι ο Matteo Tarroni, συνιδρυτής και CEO στην Workinvoice, μια τεχνολογία που δημιουγεί ένα marketplace που επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πωλούν τα τιμολόγιά τους σε θεσμικούς επενδυτές. Η συνεργασία τους με την Bank Sella συνέβαλε σημαντικά σε έναν ολόκληρο χρόνο μετασχηματισμού που είχε πολλές ομοιότητες με το 2008 σε σχέση με τις πολλά υποσχόμενες ανερχόμενες καινοτομίες. Προσθέτει ότι χάρη στην κρίση που προκάλεσε ο COVID-19, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής που απαιτεί ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και η Bank Sella βρισκόταν στη σωστή κατεύθυνση. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα. 


Η Endeavor Greece είναι υπερήφανη που συμμετείχε σε αυτή τη συγκλονιστική συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην καινοτομία και το οικοσύστημα του Fintech και ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες. Η Endeavor έχει αποφασίσει να αναβαθμίσει το επίπεδο διαλόγου σε σχέση με την επιχειρηματικότητα του τομέα Fintech σε περιφερειακό Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζοντας τις υπάρχουσες γνώσεις και δημιουργώντας νέες προοπτικές και ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες και τους κορυφαίους παίκτες του χρηματοοικονομικού τομέα. Μείνετε συντονισμένοι για μελλοντικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap