Έρευνα της Endeavor Greece: Η συμπεριφορά του Έλληνα Καταναλωτή κατά τη διάρκεια του COVID-19

Η Endeavor Insight πραγματοποιεί την πρώτη έρευνα αγοράς για τη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή,

με στόχο να αποτυπώσει τις τάσεις και τις αλλαγές στη συμπεριφορά,

στους φόβους και τις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών.

Σε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε μια αίσθηση για το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια του COVID-19 στην Ελλάδα, διενεργούμε μια έρευνα αγοράς σε δείγμα 500 ανθρώπων με την υποστήριξη της εταιρείας Pollfish, που ανήκει στο δίκτυο της Endeavor. 

Η έρευνα αγοράς επιχειρεί να απαντήσει σημαντικά ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, όπως για παράδειγμα «πώς αντιδρούν οι καταναλωτές στους πρόσφατους περιορισμούς;», «έχουν στραφεί στις online αγορές ή προτιμούν να περιμένουν στην ουρά;», «ήταν μια ευκαιρία να εξοικειωθούν οι καταναλωτές με διαφορετικές τεχνολογίες και θα υπερισχύσουν αυτές οι νέες αγοραστικές συνήθειες μόλις η ζωή επιστρέψει στον κανονικό της ρυθμό;».

Δείτε τη γραφική αναπαράσταση

Share via
Copy link
Powered by Social Snap