ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Research Manager, Endeavor Insight

ΡΟΛΟΣ:

Σχεδιάζει, διευκολύνει και διαχειρίζεται το τμήμα Έρευνας του οργανισμού. Υποστηρίζει και παρέχει καθοδήγηση στην έρευνα σε διαφορετικούς τομείς, τάσεις της αγοράς, βέλτιστες πρακτικές και άλλα.

Research Assistant, Endeavor Insight

ΡΟΛΟΣ:

Παίρνει συνεντεύξεις από επιτυχημένους επιχειρηματίες της ελληνικής αγοράς, διεξάγει μελέτες περίπτωσης για επιχειρηματίες, συντάσσει εκθέσεις και γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, αναπτύσσει αναλυτικές περιγραφές που θα προβάλλονται σε συνεργάτες και εταίρους.

Intern, Marketing & Communications

ΡΟΛΟΣ:

Διατηρεί και ενημερώνει τον ιστότοπο της Endeavor Greece, εκπονεί ένα πλάνο επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλει στο σχεδιασμό και την εκπόνηση εκδηλώσεων

Associate, Entrepreneur Selection & Growth

ΡΟΛΟΣ:

Υποστηρίζει τη Διαδικασία Επιλογής της Endeavor, επιταχύνει το αντίκτυπο των επιχειρηματιών μέσω των υπηρεσιών της Endeavor και υποστηρίζει την υπόλοιπη ομάδα ESG του οργανισμού.

Manager, Entrepreneur Selection & Growth

ΡΟΛΟΣ:

Διευθύνει την ομάδα ESG της Endeavor, συντονίζει τη Διαδικασία Επιλογής του οργανισμού και επιταχύνει το αντίκτυπο των επιχειρηματιών μέσω των υπηρεσιών της Endeavor.

Ενημερωθείτε για ευκαιρίες καριέρας μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor.

Copy link
Powered by Social Snap