ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Intern, Marketing & Communications

ΡΟΛΟΣ:

Διατήρηση και ενημέρωση την ιστοσελίδα της Endeavor Greece, εκπόνηση πλάνου επικοινωνίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία, διατήρηση και διαρκής βελτίωση της online παρουσία της Endeavor Greece, με εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μέσα από την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων.

Associate, Entrepreneur Selection & Growth

ΡΟΛΟΣ:

Ενίσχυση της διαδικασίας ESG της Endeavor Greece, επιτάχυνση του πολλαπλασιαστικού αντίκτυπου των επιχειρηματιών μέσω των υπηρεσιών της Endeavor, υποστήριξη της ομάδας ESG και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας και της ηγετικής θέσης του οργανισμού.

Manager, Entrepreneur Selection & Growth Associate

ΡΟΛΟΣ:

Συντονισμός της διαδικασίας ESG της Endeavor, επιτάχυνση του αντίκτυπου των επιχειρηματιών μέσω των υπηρεσιών της Endeavor, διέυθυνση της ομάδας Entrepreneur Selection & Growth, και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ηγετικής θέσης του οργανισμού.

Data & Insights Trainee

ΡΟΛΟΣ:

Ο/η Data & Insights Trainee είναι υπεύθυνος/η για την συλλογή πληροφοριών τόσο από εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές, ανάλυση της βάσης δεδομένων με εξασφάλιση της ποιότητας, της συνέπειας και της συνοχής του περιεχομένου στις πλατφόρμες μας. Συμβολή στη δημιουργία περιεχομένου για τις εκθέσεις, τις αναρτήσεις και τις παρουσιάσεις του οργανισμού.

Public Relations Manager

ΡΟΛΟΣ:

Οργάνωση και δημιουργία υλικού για καμπάνιες δημοσίων σχέσεων, εκδηλώσεις και στρατηγικών σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με βασική ευθύνση την εκπροσώπηση του οργανισμού. Συνεργασία και επικοινωνία με την εσωτερική ομάδα, απάντηση ερωτήσεων από τα μέσα ενημέρωσης, και διαρκής αναζήτηση ευκαιριών για πιθανές συνεργασίες, χορηγίες και διαφήμιση.

People Associate

ΡΟΛΟΣ:

Συμβολή στην εκπόνηση πρωτοβουλιών για την εταιρική κουλτούρα, την παραγωγικότητα, τη διαχείριση της γνώσης, τη μάθηση και την ανάπτυξη εντός του οργανισμού, καθώς και την εσωτερική επικοινωνία. Συντονισμός και διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης, ενσωμάτωσης και λήξης της συνεργασίας. Υλοποίηση των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.

Graphic Design Intern

ΡΟΛΟΣ:

Συνεργασία με τις εσωτερικές ομάδες για τον προσδιορισμό των αναγκών του χρήστη, χρήση καινοτόμων προγραμμάτων λογισμικού για την παραγωγή νέων ιδεών και διάταξης των σελίδων, νέες τεχνικές και γραφικά.

Ενημερωθείτε για ευκαιρίες καριέρας μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor.

Copy link
Powered by Social Snap