Σύμβουλος του ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΔΡΗΣ

Μιχάλης Δ.
Χανδρής

Ο Μιχάλης Δ. Χανδρής γεννήθηκε το 1951 στο Λονδίνο. Το 1975 άρχισε την ενασχόλησή του με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες της οικογένειας και σήμερα είναι Πρόεδρος της Chandris (Αγγλία) Ltd. Διετέλεσε Διευθυντής και Συνιδρυτής της Celebrity Cruise Line από το 1987 μέχρι το 1997, όταν η εταιρεία πωλήθηκε στην Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL). Είναι Σύμβουλος, του Διοικητικού Συμβουλίου της Chandris (Ελλάδα) Inc, η οποία διαχειρίζεται δεξαμενόπλοια και πλοία ξηρού φορτίου ενώ παράλληλα, αποτελεί Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής-Ευρωπαϊκής εταιρείας Real Estate Leathbond. Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοίων Intertanko. 

Copy link
Powered by Social Snap