ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

H Korn Ferry, με παρουσία σε 80 χώρες, είναι κορυφαίος διεθνής συμβουλευτικός οίκος που βοηθάει ηγέτες, οργανισμούς και ομάδες να επιτύχουν μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Οι περίπου 7.000 σύμβουλοι παγκοσμίως παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω των επιχειρηματικών μονάδων εξεύρεσης στελεχών – Korn Ferry Executive Search, συμβουλευτικών υπηρεσιών – Korn Ferry Hay Group και υπηρεσιών recruitment process outsourcing – Korn Ferry Futurestep, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα – από την οργανωτική δομή μίας επιχείρησης και την εξεύρεση των κατάλληλων ανωτάτων στελεχών, μέχρι την αξιολόγηση, εξέλιξη και ανάπτυξη των στελεχών και τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών και συστημάτων για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το γραφείο της Αθήνας καλύπτει τόσο την Ελλάδα, όσο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

MANAGEMENT & TECHNOLOGY CONSULTING | DIGITAL TRANSFORMATION

H Accenture στην Ελλάδα υποστηρίζει την προσπάθεια και το πρόγραμμα της Endeavor για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, στους τομείς της διοίκησης, της τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού σε δυναμικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, έμπειρα στελέχη της Accenture συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψήφιων επιχειρηματιών –σε συνεργασία με στελέχη της Endeavor και του δικτύου της, συμβάλλουν ενεργά σε εκδηλώσεις mentoring των επιχειρηματιών της Endeavor, προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις με τους επιχειρηματίες του δικτύου, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Endeavor Greece και η Εθνική Τράπεζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας θα προσφέρουν καθοδήγηση στους νέους επιχειρηματίες του δικτύου μας, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας, ενώ μέσω δανεισμού η Τράπεζα θα στηρίξει, τους Endeavor Entrepreneurs, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους, την επέκτασή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το πρόγραμμα EY Vantage Advisors αποτελεί μια πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω της οποίας η EY αφιερώνει τους πολυτιμότερους πόρους της — τους ταλαντούχους ανθρώπους της — για την υποστήριξη των Endeavor Entrepreneurs. Στελέχη από όλη την Ευρώπη εργάζονται έξι εβδομάδες στις εταιρείες των Endeavor Entrepreneurs σε συγκεκριμένα projects χωρίς κόστος για τους επιχειρηματίες. Η διεθνής ομάδα οικονομικών υπηρεσιών εξασφαλίζει πρόσβαση των επιχειρηματιών σε παγκόσμια γνώση σε τομείς όπως ασφάλεια, φορολογία, συναλλαγές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

BRANDING/MARKETING

Οι εταιρείες DDB και Tribal Worldwide στηρίζουν τους επιχειρηματίες του δικτύου μας σε θέματα branding, στρατηγικής marketing και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, στελέχη των δύο εταιρειών θα πραγματοποιούν συναντήσεις και workshops, στα οποία θα παρέχουν καθοδήγηση στους Endeavor Entrepreneurs για σύγχρονες τάσεις και πρακτικές marketing, επικοινωνίας και διαχείρισης εικόνας. Επιπλέον, θα παρέχουν συγκεκριμένες συμβουλές βάσει των αναγκών του κάθε επιχειρηματία. Τέλος, στελέχη των δύο εταιρειών εντάσσονται στο δίκτυο mentors της Endeavor για να συμβάλουν στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των επιχειρηματιών.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νεα!