ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
0

Μιχάλης Δ. Χανδρής

Πρόεδρος του Chandris Group

Ο Μιχάλης Δ. Χανδρής γεννήθηκε το 1951 στο Λονδίνο.

Το 1975 εισήλθε στις οικογενειακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τις διευθύνει μέχρι σήμερα.

Είναι Πρόεδρος της Chandris (England) Ltd, Συνιδρητής και Διευθυντής της Celebrity Cruise Line από το 1987 μέχρι την πώλησή της στη Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL) το 1997.

Επιπλέον, είναι Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος και Πρόεδρος του Hellenic Mutual War Risk Association (Bermuda) Ltd.

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νεα!