Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

H Endeavor Greece αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Endeavor Greece δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για το είδος πληροφοριών που συλλέγουμε για σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε αυτές οι πληροφορίες, αν τις μοιραζόμαστε με τρίτους, και τις επιλογές που έχετε εσείς για τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτους αφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι σε άλλες που μπορείτε να οδηγηθείτε μέσω συνδέσμου από τη δική μας οι οποίες δεν υπόκεινται στο έλεγχό μας.

Συλλογή Πληροφοριών
Συλλέγουμε νομίμως προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletters μας ή να στείλετε τα σχόλιά σας ή άλλες πληροφορίες σε μας. Όταν επιλέγετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες, μπορεί να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους εξής σκοπούς: να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας, να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή δημοσιεύσεις για την Endeavor, να είμαστε σύμφωνοι με νομικές απαιτήσεις και να απαντήσουμε στα σχόλιά σας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία τους.

Μέσω της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες μη προσωποιημένες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μέσω των cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του browser σας.

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών
Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να εξασφαλίσουμε αυστηρώς περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ή συνεργάτες ή υπαλλήλους εφόσον αυτό απαιτείται. Η Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης περιορίζονται αποκλειστικά στην ορθή χρήση της ιστοσελίδας και στη βελτίωση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόσβαση
Η Endeavor Greece δεν εμπορεύεται με κανένα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες. Είναι πιθανό να επιτρέψουμε σε συγκεκριμένους έμπιστους συνεργάτες μας να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες αν κριθεί απαραίτητο για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και υπόκειται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όταν γίνεται επεξεργασία από αυτούς. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας παρά μόνο αν απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της Endeavor ή άλλων.
Χρησιμοποιούμε μη προσωποποιημένες πληροφορίες για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ή για τη διαχείρισή της. Είναι πιθανόν να παρέχουμε πρόσβαση σε τρίτους σε συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωποποιημένα. Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως web hosts και παρόχους email μόνο αν σχετίζεται με την παρεχόμενη σε μας υπηρεσία. Οι συνεργάτες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός από τις προαναφερθείσες, δεν θα παρέχουμε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Παιδιά
Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Από την πλευρά μας θα σας χορηγήσουμε εύλογη προειδοποίηση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Σας ενθαρρύνουμε να την επισκέπτεστε συχνά για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν συνεχίσετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μετά από τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών στην πολιτική απορρήτου, αυτό θα συνιστά αποδοχή των αλλαγών.

Η Πολιτική Απορρήτου της Endeavor Greece είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997), του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων. Αν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Endeavor Greece
contactgr@endeavor.org

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νεα!